Co o ISO 45001 trzeba wiedzieć?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest łatwym zadaniem. To ogrom zadań i obowiązków z jakimi trzeba będzie zmierzyć się na co dzień. Przedsiębiorca musi zadbać nie tylko o działania prowadzące do przyniesienia dużego zysku. On również musi zadbać o zachowanie przepisów BHP – w szczególności, jeżeli zatrudnia dodatkowych pracowników.

Krok w przeszłość

Zanim ktokolwiek dowie się, czym tak naprawdę jest certyfikat ISO 45001, warto zrobić krok w przeszłość. Bowiem zanim pojawił się ten dokument, istniały inne normy, którym starały się podporządkować przedsiębiorstwa. Mowa tutaj o:

  • BS OHSAS 18001:2017 – standard opublikowany przez British Standards Institution,
  • PN-N 18001:2004 – standard polski opublikowany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

To właśnie one stały u podstaw tego, co można nazwać przepisami BHP. 12 marca 2018 roku wszystko się zmieniło. Wtedy to cały świat mógł poznać normę dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO 45001:2018. Dokument ten, który klasyfikuje się do dokument międzynarodowych, zastąpił dwie wyżej wymienione normy. 

Wprowadzenie takiej zmiany narobiło niezłego ambarasu. W szczególności wśród firm, które miały przyznaną certyfikację z BS OHSAS i PN-N 18001. Jeżeli chciały one utrzymać uzyskaną certyfikację, musiały dostosować się do zmian, jakie przewidziało ISO 45001. Na szczęście, otrzymały one na to odpowiednią ilość czasu, dzięki czemu udało im się dopasować do obecnie obowiązujacych norm. 

Zmiany, jakie wprowadziło ISO 45001

DJB doradztwo to firma, która wspomaga proces przyznania certyfikacji, wykonując m.in. audyt ISO 45001. To także ludzie, którzy są w stanie wytłumaczyć zmiany, jakie przyszły wraz z ISO 45001. Co przyszło wraz z tym dokumentem, czego nie było w poprzednich normach? Mowa tutaj o takich rzeczach, jak:

  • zwiększenia nacisku na role kierownictwa, jeżeli chodzi o zarządzanie BHP,
  • uwzględnienie punktu dotyczącego kontekstu organizacji w zarządzaniu BHP,
  • większe wymagania, jakie odnoszą się do komunikacji,
  • system zarządzania BHP miał zostać zintegrowany z najważniejszymi procesami biznesowymi danego przedsiębiorstwa,
  • planowanie ryzyk i szans w odniesieniu do pracowników, czego nie było we wcześniejszych dokumentach, 
  • przyjęcie struktury normy – numeracji rozdziałów, układu wymagań.

To tylko kilka przykładów, które miały wspomóc nie tylko bezpieczeństwo, ale zarządzanie różnymi procesami wewnątrz każdego z przedsiębiorstw, jakie ubiega się o certyfikację. Share.