Od czego zależy i jak obliczany jest kurs SDR?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jeżeli nie masz powiązania z transportem towarów to z pewnością również nie wiesz czym jest kurs SDR. Sprawdzanie kursu najczęściej kojarzy nam się z walutą. Jednak w tym wypadku chodzi o zupełnie coś innego. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się czym jest SDR.

Czym jest sdr?

Sdr to stworzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) sztuczna jednostka rozrachunkowa. Rozliczenia w tej walucie są dokonywane w formie bezgotówkowej. Sdr jest notowana na międzynarodowych rynkach walutowych, a jej nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskiej nazwy special drawing rights. W standardzie ISO możemy ją również spotkać pod nazwą XDR.

Specjalne prawa ciągnienia, bo tak brzmi polska nazwa umownej jednostki monetarnej  została stworzona w 1969 roku i miała pełnić funkcję dodatkowych międzynarodowych aktywów rezerwowych.  Początkowo jej wartość odpowiadała 1 dolarowi, co odpowiadało 0,888671 grama czystego złota. Obecnie specjalne prawa ciągnienia nie mają, aż takiego znaczenia jak kiedyś. Dziś zapewniają płynność i uzupełnianie oficjalnych rezerw państw członkowskich MFW.

Współcześnie sdr jest używany do rozliczenia transportu i szkody jaka może w trakcie niego wystąpić. Dokładniej chodzi tutaj o odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego. Jej regulację znajdziemy w artykule 23 paragraf 3 Konwencji CMR. Przepis ten mówi o odpowiedzialności przewoźnika do wysokości pełnej wartości, jednak nie więcej niż 8,33 SDR liczony za kilogram wagi brutto skradzionego bądź uszkodzonego ładunku.

Wyliczanie wartości specjalnych praw ciągnienia

Wartość sdr obliczana jest przy użyciu koszyka walutowego, gdzie znaczenie poszczególnych walut światowych stanowi proporcjonalność ich udziału  w międzynarodowych transakcjach walutowych. Aktualną wartość specjalnych praw ciągnienia znajdziemy na stronie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jego wartość jest ustalana codziennie na podstawie bieżących kursów wymiany walut. Aktualny kurs sdr możemy znaleźć również na ostatniej pozycji w tabeli średnich kursów walut NBP.

Emisja specjalnych praw ciągnienia

Specjalne prawa ciągnienia mogą być emitowane wyłącznie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Od początku swojego istnienia sdr były przydzielane cztery razy w  tym dwukrotnie w czasie kryzysu finansowego w roku 2009. Wszystkie kraje, nawet te, które dopiero dołączyły do systemu otrzymują swój przydział w wysokości ustalonej przez MFW. Każdy kraj może dysponować sdr według własnego uznania. I tak sztuczna waluta może być przechowywana jako rezerwa finansowa lub odsprzedana. Jedyne ograniczenie jakie obowiązuje państwa to obowiązek odkupowania części sdr od państwa o niskich rezerwach.

Share.