Faktoring a windykacja

Pinterest LinkedIn Tumblr +

W dzisiejszym tekście wyjaśniamy różnicę między dwoma pojęciami, które znacząco różnią się od siebie, pomimo tego, że mają wspólny mianownik. Jakie są zatem różnice i podobieństwa między faktoringiem a windykacją?

Na czym polega faktoring?

Celem faktoringu jest finansowanie bieżącej działalności biznesowej. W ramach umowy faktoringowej, faktor wypłaca firmie korzystającej z usługi faktoringu całość lub część kwoty widniejącej na fakturze w ciągu doby od jej wystawienia, a następnie czeka na terminowe uregulowanie należności przez płatnika. Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorstwo utrzymuje płynność finansową – ma do dyspozycji środki na regulowanie opłat, inwestycje lub ubieganie się o kolejne zlecenia. Do firmy faktoringowej trafiają nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności. Z faktoringu mogą korzystać przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości i branży, także podmioty nieposiadające zdolności kredytowej.

Na czym polega windykacja?

Istota usługi windykacji sprowadza się do odzyskania należności od dłużnika przez wyspecjalizowaną firmę zatrudnioną przez wierzyciela. Zwykle chodzi o sytuacje, w których termin zapadalności faktury minął, a dłużnik nie kwapi się od uregulowania zobowiązania. Windykacja zaczyna się zwykle od etapu polubownego i monitowania u podmiotów zalegających z płatnościami. Gdy te środki okażą się niewystarczające, sprawa może trafić na drogę sądową. Wierzyciel płaci firmie windykacyjnej prowizję od wyegzekwowanych od dłużnika kwot. Dzięki korzystaniu z usługi windykacji wierzyciel oszczędza czas i może się skupić na własnym biznesie, ponieważ obowiązek prowadzenia uciążliwych i czasochłonnych negocjacji z dłużnikiem przenosi na firmę windykacyjną.

Jakie są części wspólne faktoringu i windykacji?

Dla wielu odbiorców produktów lub usług zwlekających z opłaceniem należności włączenie się trzeciego podmiotu (firmy faktoringowej lub windykacyjnej) stanowi mobilizację do terminowej zapłaty. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa posiadają wiedzę, narzędzia i doświadczenie niezbędne do skutecznego odzyskiwania należności. Niektóre firmy mają w swojej ofercie zarówno windykację, jak i faktoring. Obie usługi, choć zupełnie inne, motywują stronę kupującą transakcji (odbiorcę) do wykonania przelewu do dostawcy. Dzięki temu klienci firm faktoringowych i windykacyjnych łatwiej zachowują płynność finansową.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Share.