Jakie ubezpieczenie szkolne kupić?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ubezpieczenie szkolne to jedna z najczęściej kupowanych polis w Polsce. Jest ona skierowana do dzieci i młodzieży uczących się, jak również do studentów. Czy warto kupić ubezpieczenie szkolne w placówce oświatowej? A może lepiej jest zainteresować się indywidualną polisą?

Ubezpieczenie szkolne grupowe czy indywidualne?

Kiedy rozpoczyna się rok szkolny, opiekunowie i rodzice dzieci otrzymują ofertę wykupienia ubezpieczenia szkolnego grupowego. Oznacza to, że dziecko będzie chronione w pewnym zakresie, jednak wielu rodziców nie wie nawet, na jakie kwoty opiewa ten typ ubezpieczenia. Ubezpieczenie szkolne indywidualne to zdecydowanie korzystniejsza opcja – ubezpieczenie takie może być rozszerzone o konkretne zagadnienia, co pozwoli na jeszcze skuteczniejszą ochronę zdrowia i życia dziecka.

Czym jest ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne to polisa, która może objąć ochroną dziecko tuż po narodzeniu, jak również przedszkolaka, dziecko w wieku szkolnym, licealistę czy studenta. Górna granica wieku to 26 lat. Ubezpieczenie takie to polisa roczna – chroni ona zarówno w czasie zajęć szkolnych, szkolnych wycieczek, ale też w czasie wolnym od zajęć czy na wakacjach i feriach zimowych.

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne w wersji podstawowej to polisa, która chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, kiedy nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. W rozbudowanych pakietach ubezpieczenia tego typu znaleźć można również pomoc psychologiczną, zwrot kosztów korepetycji, kiedy dziecko nie mogło uczęszczać do szkoły w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Rozszerzone ubezpieczenie daje również możliwość zwrotu kosztów świadczeń szpitalnych poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Share.